SASCO s.r.o.

Sekurisova 14, 841 02 Bratislava, Slovakia
Sibírska 17, 831 02 Bratislava, Slovakia
Tel./Fax./Odk.: 02/44251351, Mobil: 0915/117793
e-mail: zdenka@sasco.sk

 

                                                          
               dovoľujeme si Vám ponúknuť široký záber kurzov a konzultácií v anglickom jazyku:

                1.  P R A K T I C K Á   A N G L I Č T I N A

                 1.  HEADWAY              začiatočníci
                2.  HEADWAY              mierne pokročilí
                 3.  HEADWAY              stredne pokročilí
           4.  HEADWAY              pokročilí
             5.  HEADWAY              pokročilí
   
                      Vydavateľ OXFORD UNIVERSITY PRESS autorov John and Liz Soars,
                      HEADWAY - kniha, pracovný zošit, kazety, video a CD.

                2.  O B C H O D  N Á   A N G L I Č T I N A   

                1.  BUSINESS BASICS                      začiatočníci
                2.  BUSINESS   OBJECTIVES           mierne pokročilí
                3.  BUSINESS   OPPORTUNITIES   pokročilí
            4.  BUSINESS   OPTIONS                 pokročilí

                      Vydavateľ OXFORD UNIVERSITY PRESS autorov David Grant,Robert McLarty       
                       a Vicki Hollet,Adrian Wallwork, kniha, pracovný zošit, kazety a CD.         

                3.  M U L T I M E D I Á L N Ý  CD ROM systém výuky

                1.  LANG MASTER CD ROM           mierne pokročilí
                2.  LANG MASTER CD ROM           pokročilí
                3.  LANG MASTER CD ROM           pokročilí

                Ponúkame možnosť výučby priamo na Vašom pracovisku, jednotlivo, alebo 
           v skupinách, v čase podľa potrieb organizácie.

           

            Referencie firiem:
                Benzinol Bratislava, Chemko Humenné, Chemes Humenné, Biotika, Slov. Ľupča, Pal-Inalfa Vráble, Slov. lodenice
                Komárno, Slov. pap. priem. Štúrovo, Eurotel Bratislava, VULM Modra, Slov. Zväz výrobných družstiev Bratislava,
                Tatra Banka Bratislava, Wiktor/Leo Burnett Bratislava, Lengua Agency Bratislava,Hydrostav Bratislava, Siemens
                Bratislava , AZZZ  Bratislava, J&T Finance Group Bratislava, Philip Morris Slovakia Bratislava, Slovenska Grafia
                Bratislava, Brenntag  Slovakia Pezinok, Asbis Sk Bratislava, Min. financií, Min. hospodárstva, Poštová Banka